روش وارد شدن به این مد:

برای وارد شدن به این مد کافیه ابتدا فقط روی Multiplayer بزنید.

سپس از گزینه های تغییرزمین و مد بازی استفاده کنید.

از سربرگ Featured مد مورد نظر خودتون را انتخاب کنید.

در این سربرگ مد های جدید و آزمایشی بازی وجود دارد که به صورت زماندار هستند و اگر از آن ها استفبال شود دوباره فعال می شوند.