روش وارد شدن به این مود:

برای وارد شدن به این مد کافیه ابتدا فقط روی Multiplayer بزنید.

سپس از گزینه های تغییرزمین و مد بازی استفاده کنید.

در سربرگ Core  مد Free for all  را انتخاب کنید.

 

قوانین این مد:

در این بازی به صورت انفرادی باید ۲۰ کیل بگیرید وهرکسی که زودتر ۲۰ کیل را بگیرد.

می توایند در این مد از Score streaks مانند سنتری گان  و Operator skills مانند  Purifier، K9 Unit و… استفاده کنید.

در این مد تعداد زیادی  نقطه ریسپاون وجود دارد که تغییر می کند.