روش وارد شدن به این مود:

برای وارد شدن به این مد کافیه ابتدا فقط روی Multiplayer بزنید.

سپس از گزینه های تغییرزمین و مد بازی استفاده کنید.

در سربرگ Core  مد Search and destroyed  را انتخاب کنید.

 

قوانین این مد:

این مود دو دسته تیم دارد. دسته اول بمب گذاران هستند که باید بمب را در یکی از دو ساید A با B بکارند و از آن محافظت کنند تا بمب منفجر شود و اون راند را بگیرند. دسته دوم هم تیمی هستتند که باید مقابل تیم اول از بمب ساید ها محافظت کنند و اگر هم تیم دسته اول توانست بمب بکارد، باید تیم دسته دوم بمب را خنثی کنند. اگر تا قبل از رسیدن تیم اول

هر تیمی که زودتر به ۴ برد برسد بازی را می برد.

می توایند در این مد از Score streaks مانند سنتری گان  می توانید استفاده کنید اما  Operator skills مانند  Purifier، K9 Unit در این مد وجود ندارد.

در این مد دو نقطه ریسپاون در هر دو طرف یک مپ وجود دارد  و این ریسپاون ها تغییر نمی کنند و بعد از نصف مچ ها جای تیم های بمب گذار و مدافع ساید ها عوض می شود.