برای ساخت یک پراوت مولتی کافی است ابتدا روی یکی از گزینه های Rank Match یا Multiplayer  بزنید.

سپس روی خط گوشه صفحه بزنید و گزینه Private  را انتخاب کنید.

روم پراوت مولتی شما به همین سادگی ساخته شده!