انواع XP کارت های موجود در اکانت شما به سه لول  سبز، آبی کمرنگ، بنفش تقسیم می شود. هر کدام از این سه لول خود به دو دسته سینگل (تکی) و دابل (دوتایی) تقسیم می شوند. کارت های تکی سبز ۵۰ امتیاز، آبی ۱۰۰ و بنفش هم ۵۰۰ امتیاز به لول گان شما اضافه می کند. مقدار های دابل این گان ها نیز دو برابر این امتیاز ها به لول گان شما اضافه می نماید.

 

رینیم کارت گان هم با سیپی می توانید از استور بخرید و با آن اسم گانتون هم عوض کنید.