برای وارد شدن به تورنومنت باید روی گزینه تورنومت در سمت چپ صفحه اصلی بزنید. تونومنت از ساعت ۶ جمعه تا ساعت ۱۲ شب یکشنبه آغاز می شود و جوایز ارزشمندی مانند اسکین ها و کارت های مختلف دارد. تورنومنت هم دارای بتل پس است که هدایای مختلفی دارد

اگر بر روی تورنومنت زدید و با تصویر زیر مواجهه شدید، نگران باشید. زمان تورنومنت هنوز فرا نرسیده و باید تا تاریخ اعلام شده صبر کنید.