اگر از صفحه اصلی گزینه Store را انتخاب کنید و سپس روی Lucky box  بزنید منوی زیر را مشاهده می کنید،

جعبه های شانس یا لاکی باکس ها شامل تعدادی آیتم مانند کریت یا گردونه شانس است و شما با انجام برخی چالش ها مانند ایونت های قسمت Feature  می توانید به راحتی این آیتم ها را بگیرید. ولی بعد از این که ایونت تموم شد این آیتم ها را می توانید با سیپی ویا از کارت تخفیف کمیاب ۱ سیپی دریافت کنید.