ابتدا به از صفحه اول بازی، گزینه ماتی پلیر (multiplayer) را انتخاب کنید.

سپس در گوشه صفحه سمت چپ پایین، گزینه مدها را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب این گزینه با صفحه زیر مواجهه می شوید که در سمت راست صفحه سه سربرگ را مشاهده می کنید.

سربرگ Core

این سربرگ برگ هسته اصلی بازی که همان ۸ مد اصلی بازی را تشکیل می دهید.

سربرگ Feature

این سربرگ اشاره به مد های جدید و آزمایشی بازی دارد که برای مدت محدود به بازی اضافه شده است و معمولا شامل چالش ها و جوایز مختلفی می باشد.

سربرگ Practice

قسمت اصلی اموزش ما در این سربرگ اتفاق میافتد و شامل حالت سه گانه است.

حالت Boot camp

در این حالت در مپ Firing range، آموزش های پایه و اساسی شامل راه رفتن، اسلاید زدن، شلیک کردن، عوض کردن خشاب و… به بازیکن آموزش داده می شود. این آموزش ها در اولین زمان وارد شدن اکانت بازی شما برای اولین بار به شما به صورت اجباری آموزش داده شده است.

 

حالت Practice VS. All

در این حالت تعدادی بات (ربات) در یکی  از زمین های Crash, Crossfire و…  قرار می گیرند و در واقع یک مچ واقعی را برای شما شبیه سازی می کنند. در این قسمت می توانید انواع مختلف سلاح ها را تست کنید و برخی از حرکات را مورد آزمایش قرار بدهید.

 

حالت Training Mode

در این حالت شما در یک زمین آموزشی کوچک در مقابل تعدادی هدف آزمایشی تنها هستید. شما می توانید انواع سلاح ها از قبیل شاتگان ها، اسنایپ ها و… را مورد آزمایش قرار بدهید و همچنین هاد (HUD) بچینید و…