برای خرید هر آیتم کافی است ابتدا نوع ان را تشخصی دهید. بعد با توجه به اینکه این آیتم ها در عوض چه چیزی از شما خواسته شده است.

آیتم های فعالیتی

این آیتم ها بیشتر برای کلنوار و چالش ها زمانی این بازی درنظر گرفته شده است. آیتم های کلنوار که به صورت کلی توضیح در پست مربوط به کلنوار توضیح داده شده است. با این حال آیتم های کلنوار در عوض فعالیت در کلنوار داخلی کلن که نسبت به کلن های دیگه قرار می گیرد بدست می آید. این مشاهده مقدار این آیتم ها ابتدا روی گزینه کلن و سپس روی Store کلیک کنید و بالا گوشه سمت راست صفحه این آیتم ها قابل رویت هستند.

دسته دیگری از آیتم های اکتیویتی، آیتم هایی است که در قسمت Event یا همان رویداد ها می بینید. برای بدست اوردن این آیتم ها باید چالش هایی را در زمان محدود انجام دهید که با فعالیت کردن این آیتم ها بدست می آید.

 

آیتم های خریدنی

این آیتم ها با خرج کردن انواع پول های بازی (C و CP) بدست می آید. این آیتم ها را می توانید مثل قسمت قبل ابتدا نوع ان ها را تشخصی دهید و سپس برید و از مکان عرضه این آیتم ها آن ها را بخرید. برای مثال آیتم های گردونه شانس و را می توانید بدون هیچ فعالیتی از گردونه های شانس بخرید.

آیتم های فروشگاه بازی نیز از این دسته آیتم ها هستند.