برای خرید بتل پس می توانید ابتدا از صفحه اصلی روی گزینه Battle pass  کلیک کنید.

سپس روی GET The Battle pass رو بزنید.

در این قسمت دو مورد وجود دارد که می توانید بتل پس معمولی یا پرمیوم را انتخاب کرده و خریداری بکنید.