کلاس های بتل رویال شامل ۵ دسته می شوند. در این پست میخواهیم دسته Support را بررسی کنیم. همه کلاس های این دسته زمان ریکاوری (زمان بعد از دمیج شدن و پرشدن خون) کاراکتر شما را کاهش می دهد.

 

Medic

یکی دیگر از کلاس های قدیمی کالاف که باعث می شود دور کاراکتر شما یک دایره ایجاد شود و به اضافه یک مقدار HP درصد ریکاوری کارکتر شما و دیگر هم تیمی های شما که در دایره قرار دارن به سرعت افزایش پیداکند.

 

Refitter

در این کلاس که از کلاس های پشتیبانی تیمی به حساب می آید شما دارای یک کیف هستید که جدا از سپر های شما سه سپر دیگر هم برای شما و دوستانان قرار می دهد که شما را در برابر دمیج های دشمن مقاوم تر می کند.