کلاس های بتل رویال به ۵ دسته تقسیم می شوند. در این پست میخواهیم به کلاس های دسته Disrupt اشاره کنیم. توجه داشته باشید که کلاس های این دسته بعد از فعال سازی علاوه بر کارائی خود کلاس، سرعت دویدن شما را افزایش میدهد.

 

Trickster

از کاراکتر شما دو کپی عینی می سازد و این کپی ها حرکت میکنند و باعث گمراهی دشمن می شوند.

 

Trap Master

شما می توانید با این کلاس تله ای به صورت سیم خطی با ولتاژ بالا بکارید که اگر دشمن با آن ها برخورد کند باعث کند شدن سرعت دشمن و دمیج خوردن آن می شود.

 

Smoke Bomber

شما با این کلاس دارای یک بمب سری هستید که همه جا را دود می کند و تنها شما و کسانی که ماسک دود داردند قابلیت دیدن را دارند. با داشتن این کلاس می توانید حتی از بمب دود های روی مپ هم استفاده کنید و نتیجه مشابه کلاستون را بگیرید.

 

Hacker

این کلاس رو مخ باعث می شود که تمامی دشمنان شما نمی توانند از مینی مپ استفاده کنند. علاوه بر این این کلاس باعث میشود که همه کلاس های دیگر دشمن از بین برود و دشمن قابلیت استفاده ویا فعال کردن کلاس خود را نداشته باشد.

 

Rewind

این کلاس نسبتا پرکاربرد به شما قابلیت سفر در زمان میدهد. با فعال سازی این کلاس شما به ۸ ثانیه عقب تر می رویدو در نظر داشته باشید که سرعت مومنت پلیر ریست می شود.