کلاس های بتل رویال به ۵ دسته تقسیم می شوند. در این قسمت می خواهیم کلاس های دسته Defense را بررسی کنیم.

توجه داشته باشید که کلاس های این دسته همگی قابلیت کاهش دمیج حاصل از نارنجک های دشمن را دارند.

 

Defender

با استفاده از این کلاس می توانید یک سپر روبه روی کاراکتر خود به صورت ناگهانی بسازید و برای چند لحظه دشمن توسط چراغ های این سپر کور شود. پشت این سپر می توایند از حملات ناگهانی دشمن، حمله انواع اتومبیل ها و … در امان باشید.

 

Desperado

این کلاس باعث می شود که رو به روی کاراکتر شما یک تورت یا اسلحه سنگین با دمیجی بسیار بالا پدید بیاید. این کلاس باعث می شود تا شما بعد از داون شدن، با یک کلت رو زمین بیفتید و قابلیت شلیک داشته باشید و اگر دشمنی که شما را زخمی کرده را بکشید، میتوایند خودتان را دوباره بلند کنید و سرپا ادامه دهید.

 

 

Spotter

کلاس بسیار هوشمند اسپاتر باعث یک حمله هوایی به منطقه ای که شما با لیزر آن را مشخص کردید تدارک می بیند. این کلاس توسط هواپیما تا محدوده ای از نقطه مشخص شده کلی بمب کلاستر میریزد که بسیار کشند هستند.

 

Igniter

یکی از کلاس هایی که اخیرا به بازی اضافه شده است و شما با راه رفتن (در هنگام فعال بودن این کلاس ) شعله ای پشت شما بجا می ماند و دشمن توانایی دنبال کردن شما را ندارد.