برای خرید بتل پس یا بتل پس های گذشته می توانید از صفحه اصلی روی battle pass بزنید.

سپس روی گزینه BP Vault کلیک کنید و بتل پس های گذشته ای که دوست دارید را خریداری کنید.

این سربرگ شامل دو قسمت مختلف Available و purchased می باشد. available قسمتی است که در آن ما بتل پس هایی که از قبل در بازی وجود داشت و لی ما نخریدیم را می توانیم بخریم.

در قسمت purchased بتل پس هایی وجود دارد که ما آن ها  را خریدیم و در اکانت خود داریم.