ابتدا روی گزینه فرند بزنید.

سپس روی سربرگ Add friend بزنید.

در قسمت سرچ بار ID و یا UID اکانت دوستتان را بزنید.

ID همان و UID به صورت زیر است.