برای ورود به کاستوم روم خیلی سریع با این همه روشی که گفتیم میتونی وارد شی و لذت جایزه گرفتن هم ببری.

برای وارد شدن به یک روم روش های مختلفی وجود دارد که در اینجا قصد داریم سه مورد از این روش ها را بیان کنیم.

روش اول این است که از طریق لینک ورود به روم وارد بشوید. لینک روم در این قسمت قرار دارد:

 

روش دوم این است که از طریق درخواست ادد فرندی با یکی که در روم حضور دارد وارد روم بشوید.

روش اخر این است که ابتدا با استفاده از موارد زیر یک روم بسازید:

سپس ایدی روم را در قسمت جست جو روم ها سرچ کنید و وارد روم بشوید. به این صورت می باشد: