اگر به دنبال اطلاع حساس، دکمه های بسیار حساس و پر کاربرد هستید پس حتما ی سر به این صفحه بزنید.

در این قسمت ما به ایتم موجود در آخرین سربرگ تنظیمات میپردازیم.

Player ID

آیدی بازیکن

Term of Use

ترم های مورد استفاده

Privacy Policy

حریم شخصی

Allow Friends to Spectate

اجازه دادن به دوستان برای اسپکت (تماشاگر بازی) وایسادن.

Streamer Mode

حالت استریمر (باعث تغییر موفق آیدی و ناپدید شدن از لیست دوستان شما می شود.)

Reject All Invitation

لغو کردن همه درخواست ها

Privacy ID

ایدی شخصی

Delete Account

حذف اکانت

Logout

خروج از حساب