معنی جملات پیام های سریع بازی از اهمیت زیادی برخوردار هست. جالبه بدونید این پیام ها برای مدهای مختلف ساخته شده و بعضی از اون ها هم برای هم مد ها ساخته شده است!

Quick Massage

پیام سریع

Well done!

باریکلا!

Thanks!

ممنون!

I’m really sorry.

من واقعا متاسفم.

Not a problem.

مشکلی نیست.

Roger that.

مفهوم شد.

Rush to the Hardpoint!

به هارد پوینت حمله کنید.

Move to the next Hardpoint.

به سمت هارد پوینت بعدی حرکت کنید.

Hold this point.

این امتیاز (هارد پوینت) را نگه دارید.

Turn on voice chat.

ویس چت را باز کنید.

We can win this.

ما می تونیم ببریم.

Give me the bomb.

بمب را به من بدهید.

Enemy bomb located.

جای بمب دشمن مشخص شد.

We almost won. Don’t give up, let’s try again!

ما همیشه بدیم. تسلیم نشید، بیاید دوباره تلاش کنیم.

Rush A!

به A حمله کنید.

Rush B!

به B حمله کنید.

Rush C!

به C حمله کنید.

 

Quick Function

۱۰-Second Team Voice Chat

۱۰ ثانیه ویس چت تیم

۱۰-Second Room Voice Chat

۱۰ ثانیه ویس چت روم