می خواهی وسط بازی به هم تیمیت سریع بگی پشتش رو نگاه کنه؟ میخوای تشکر کنی یا بگی هم تیمی هات بروند سمت A یا B؟ خب اینکه کاری نداره از این صفحه استفاده کن!

ENABLE QUICK MASSAGE WHEEL

در بالای صفحه شما قابلیت انتخاب انواع مد ها را دارید. با انتخاب انواع مد ها میتوانید منوی پیام سریع هر مد را تنظیم کنید.

WHEEL TYPE

انواع چرخ ها (برای پیام سریع)

۴-SLOT

منوی ۴ اسلاته

۶-SLOT

منوی ۶ اسلاته

۸-SLOT

منوی ۸ اسلاته