درمورد بتل هرچی بگم کم گفتم. یک مد عالی با اون همه زیبایی و.. خب اگر بخوای حرفه ای بشی بهتره شروع کنی تنظیمات حرفه ای خودت بچینی تا هیچ کس نتونه مقابلت وایسه…

VEHICLE CAMERA

دوربین وسیله نقلیه

SIMI FOLLOW

FOLLOW

FREE

VEHICLE HP

نمایش hp وسیله نقلیه

AUTOMATIC OBSTACLE AVOIDANCE

جلوگیری کننده از موانع اتوماتیک

MANNUAL OBSTRACLE AVOIDANCE

AUTOMATIC OBSTACLE

 

VEHICLE MUSIC

موزیک ماشین

TANK GUIDE LINE

راهنمای تانک