مهمترین سربرگ برای مقابله با لگ گوشی شما!

یسر به این آیتم های گفته شده در پایین بزنید. باعث میشه از شر لگ خلاص بشید و ما رو هم دعا کنید!

 

GRAPHIC QUALITY

کیفیت گرافیکی بازی

LOW

کم

MEDIUM

متوسط

HIGH

بالا

VERY HIGHT

خیلی بالا

 

FRAM RATE

فریم ریت (نرخ بروز رسانی صفحه)

LOW

کم

MEDIUM

متوسط

HIGH

زیاد

VERY HIGH

خیلی زیاد

MAX

بیشترین

ULTRA (MP ONLY)

فوق زیاد (فقط برای مولتی)

 

BR MODE GRAPHIC STYLE

استایل گرافیک حالت بتل رویال

Realistic

واقعی

Dynamic

دینامیکی

Standard

استاندارد

Nostalgia

نوستالژی

 

 

BATTLE ROYAL

بتل رویال

DEPTH OF FIELD

عمق میدان

REAL-TIME SHADOWS

سایه

WATER REFLECTION

بازتاب آب

RAGOLL

REALISTIC SCOPE

واقعه بینانه بودن دوربین اسلحه

ANTI-ALIASING

BLOOM

GODRAY

 

MULTIPLAYER

DEPTH OF FIELD

REAL-TIME SHADOWS

RAGOLL

ANTI-ALIASING

BLOOM

REALISTIC SCOPE

 

MULTIPLAYER

DEPTH OF FIELD

REAL-TIME SHADOWS

RAGOLL

ANTI-ALIASING

BLOOM

REALISTIC SCOPE

 

ZOMBIES

DEPTH OF FIELD

REAL-TIME SHADOWS

WATER REFLECTION

RAGOLL

ANTI-ALIASING

BLOOM

GODRAY

REALISTIC SCOPE

 

ADJUST SCREEN

Auto adjust

Customize

 

SHADER PRELOAD

Start Shader Preload

با شروع  لود کردن این پک لگ شما کمتر میشود.