اگر در تنظیمات موارد زیادی است و نمی دانید از کجا باید به معنی این کلمات دست پیدا کنید کافی است ادامه ماجرا را بخوانید:

معنی آیتم های موجود در سربرگ ستینگ قسمت basic.

 

تنظیمات پایه زامبی

QUICK RUN (FROM PRONE)

دکمه دویدن سریع دویدن

FIXED R-FIRE BTN

ثابت نگه داشتن دکمه شلیک سمت راست

AIM ASSIST

کمک کننده به هدف گیری شما.

FIXED VIRTUAL JOYSTICK DISPLAY POSITION

ثابت نگه داشتن دکمه مجازی جو استیک و نشان دادن آن در صفحه

HIDE PRONE BUTTON (HOLD CROUCH TO PRONE)

مخفی کردن دکمه درازکشیدن (دکمه درازکشیدن اگر مخفی شود، با نگه داشتن طولانی تر دکمه نشستن کاراکتر شما دراز می کشد.

ADS BUTTON FOR ROTATION

دکمه نشونه گیری برای چرخش

PRESPECTIVE TEMMATE

نمایش هم تمیمی

SHOTGUN HIT REMINDER

نمایشگر ریجستر شدن تعداد تیرهای شاتگان (با شلیک شاتگان اثر تیرهای خورده شده به حریف به صورت تیرهای زرد رنگ در وسط صفحه برای مدت کوتاهی باقی می ماند.)

JUMP BTN SUPPORT JUMP & CLIMB

دکمه پریدن، برای پریدن از شما اجازه میگیرد و  از روی هر چیزی اتوماتیک نمی پرد.

QUICK RUN (FROM PRONE)

دویدن اتوماتیک

JOYSTICK AUTO-SPRINT

جواستیک سمت چپ (حرکت) اگر به مقداری بالا بکشید دکمه اتوماتیک دویدن فعال می شود.

FIXED JOYSTICK

ثابت نگه داشتن جواستیک (دکمه حرکت کردن)

RIGHT FIRE BUTTON FOR FIXED PERSPECTIVE

هنگام شلیک با دکمه سمت راست، دید شما را ثابت نگه می دارد.

RELEASE R-FIRE BTN OF SHOTGUN TO HIP FIRE

آزاد کردن دکمه شلیک سمت راست برای شاتگان به حالت هیپ فایر (شلیک بدون نشونه گیری)

CONTINUOUSE GRENADE THROW

بعد از اولین پرتاب نارنجک، نارنجک یا المان دوم سریعا در دست شما قرار می گیرد و سلاح دستتون نیست.

SLIDE HINT

نمایش هشدار دهنده لیز خوردن

WEAPON INSPECTION

بازبینی اسلحه معروف به دنس اسلحه

SYNC ADS FOV TO SCOPE ZOOM

هماهنگ کننده دید هدفگیر با زوم اسکوپ (دوربین) اسلحه

ADS

TAP AND HOLD TO ADS

برای نشونه گیری باید دکمه نشونه گیری را بزنید و نگه دارید.

TAP TO ADS

دکمه نشونه گیری را فقط بزنید.

HYBRID ADS

نشونه گیری هیبریدی

DOUBLE TAP TO ADS

باید دوبار بر روی نشونه گیری بزنید تا نشونه بگیرد.

DISPLAY LEFT FIRE BUTTON

نمایش دکمه شلیک سمت چپ

ON

روشن

WHILE ADS

هنگام نشونه گیری فقط ظاهر شود.

OFF

خاموش

SLIDE (WHILE RUNNING)

لیز خوردن (هنگام دویدن)

TAP CROUCH WHILE SPRINTING

دکمه نشستن را هنگام دویدن فشار دهید.

HOLD CROUCH WHILE SPRINTING

دکمه نشستن را هنگام دویدن نگه دارید.

ALWAYS SPRINT

همیشه دویدن

ALWAYS SPRINT

همیشه دویدن

SESITIVITY

حساسیت (۰-۱۰۰)

GYROSCOPE

ژیروسکوپ

ON

روشن

WHILE ADS

هنگام نشونه گیری روشن

OFF

خاموش

INVERT HORIZONTAL GYROSCOPE

برعکس کردن محور افقی ژیروسکوپ

INVERT VERTICAL GYROSCOPE

برعکس کردن محور عمودی ژیروسکوپ

CAMERA FOV

دوربین میدان دید

FOV RANGE (FIRST PERSON ONLY)

رنج میدان دید (فقط برای حالت اول شخص)

CAMERA FOV (TPP)

دوربین میدان دید (سوم شخص)

FOV RANGE (THIED PERSON ONLY)

رنج میدان دید (فقط برای حالت سوم شخص)

FOV

میدان دید

FOV (FPP)

میدان دید اول شخص