اگر در تنظیمات موارد زیادی است و نمی دانید از کجا باید به معنی این کلمات دست پیدا کنید کافی است ادامه ماجرا را بخوانید:

معنی آیتم های موجود در سربرگ ستینگ قسمت basic.

 

تنظیمات پایه بتل رویال

QUICK RUN (FROM PRONE)

دکمه دویدن سریع دویدن

AUTO-OPEN DOORS

باز کردن اتوماتیک درها

FIXED R-FIRE BTN

ثابت نگه داشتن دکمه شلیک سمت راست

AIM ASSIST

کمک کننده به هدف گیری شما.

FIXED VIRTUAL JOYSTICK DISPLAY POSITION

ثابت نگه داشتن دکمه مجازی جو استیک و نشان دادن آن در صفحه

HIDE PRONE BUTTON (HOLD CROUCH TO PRONE)

مخفی کردن دکمه درازکشیدن (دکمه درازکشیدن اگر مخفی شود، با نگه داشتن طولانی تر دکمه نشستن کاراکتر شما دراز می کشد.

ADS BUTTON FOR ROTATION

دکمه نشونه گیری برای چرخش

FAST SCOPE SWITCH

به وجود آمدن دکمه چرخش سریع اسلحه اول به دوم و بلعکس در صفحه (هاد-hud).

SLIDE HINT

هشدار دهنده لیزخوردن

SHOTGUN HIT REMINDER

نمایشگر ریجستر شدن تعداد تیرهای شاتگان (با شلیک شاتگان اثر تیرهای خورده شده به حریف به صورت تیرهای زرد رنگ در وسط صفحه برای مدت کوتاهی باقی می ماند.)

AUTOMATED ARMOR REPAIR

بعد از استفاده از اولین آرمور، اگر به آرمور بعدی نیاز داشته باشید و در کوله پشتی شما آرمور وجود داشته باشد، به صورت اتوماتیک زره شما را تعمیر میکند.

JUMP BTN SUPPORT JUMP & CLIMB

دکمه پریدن، برای پریدن از شما اجازه میگیرد و  از روی هر چیزی اتوماتیک نمی پرد.

ENEMY TACTICAL SCOPE FLASH

نشان دادن نور از شیشه اسکوپ (دوربین) اسلحه دشمن.

WEAPON INSPECT WHILE SPRINTING/JUMP

بازبینی اسلحه هنگام دویدن و پریدن

JOYSTICK AUTO-SPRINT

جواستیک سمت چپ (حرکت) اگر به مقداری بالا بکشید دکمه اتوماتیک دویدن فعال می شود.

FIXED JOYSTICK

ثابت نگه داشتن جواستیک (دکمه حرکت کردن)

RIGHT FIRE BUTTON FOR FIXED PERSPECTIVE

هنگام شلیک با دکمه سمت راست، دید شما را ثابت نگه می دارد.

RELEASE R-FIRE BTN OF SHOTGUN TO HIP FIRE

آزاد کردن دکمه شلیک سمت راست برای شاتگان به حالت هیپ فایر (شلیک بدون نشونه گیری)

CONTINUOUSE GRENADE THROW

بعد از اولین پرتاب نارنجک، نارنجک یا المان دوم سریعا در دست شما قرار می گیرد و سلاح دستتون نیست.

QUICK WEAPON SWITCH

تغییر سریع اسلحه اول به دوم و بلعکس.

PERSPECTIVE TEMMATE

دیدن هم تیمی از پشت در و دیوار و…

CORRECT CAMERA FROM JUMP WINDOW

قرار گرفتن درست دوربین زمانی که شما از پنجره می پرید بیرون.

AUTO EXPAND WINGSUIT

در صورت پریدن از ارتفاع مناسب به صورت اتوماتیک ، بال های شما باز می شود.

AUTO USE

استفاده اتوماتیک

WEAPON INSPECTION

بازبینی اسلحه معروف به دنس اسلحه

SMART MET RECOMMENDATION

پیشنهاد دهنده هوشمند برای زمانی که شما ارمور ادونس دریافت میکنید و به صورت خودکار آرمور را برای شما به نمایش در میاورد که سریع استفاده کنید.

SYNC ADS FOV TO SCOPE ZOOM

هماهنگ کننده دید هدفگیر با زوم اسکوپ (دوربین) اسلحه

TRANSPARENTIZE PLAYER NEAR OBSTRUCTION IN TPP

واضح کننده بازیکن نزدیک مانع در حالت سوم شخص

DAMAGE NUMBER

DAMAGE NUMBER

نمایش عددی میزان آسیب وارد شده

DAMAGE NUMBER TRANSPARENCY

حد نمایش عددی میزان آسیب وارد شده  بین یک تا صد

PARACHUTE STYLE

SLIDE TO LOOK AROUND

لیزخوردن برای دیدن اطراف

SLIDE TO CHANGE DIRECTION

لیز خوردن برای تغییر جهت

ADS

TAP AND HOLD TO ADS

برای نشونه گیری باید دکمه نشونه گیری را بزنید و نگه دارید.

TAP TO ADS

دکمه نشونه گیری را فقط بزنید.

HYBRID ADS

نشونه گیری هیبریدی

DOUBLE TAP TO ADS

باید دوبار بر روی نشونه گیری بزنید تا نشونه بگیرد.

DISPLAY LEFT FIRE BUTTON

نمایش دکمه شلیک سمت چپ

ON

روشن

WHILE ADS

هنگام نشونه گیری فقط ظاهر شود.

OFF

خاموش

SLIDE (WHILE RUNNING)

لیز خوردن (هنگام دویدن)

TAP CROUCH WHILE SPRINTING

دکمه نشستن را هنگام دویدن فشار دهید.

HOLD CROUCH WHILE SPRINTING

دکمه نشستن را هنگام دویدن نگه دارید.

ALWAYS SPRINT

همیشه دویدن

ALWAYS SPRINT

همیشه دویدن

SESITIVITY

حساسیت (۰-۱۰۰)

GYROSCOPE

ژیروسکوپ

ON

روشن

WHILE ADS

هنگام نشونه گیری روشن

OFF

خاموش

INVERT HORIZONTAL GYROSCOPE

برعکس کردن محور افقی ژیروسکوپ

INVERT VERTICAL GYROSCOPE

برعکس کردن محور عمودی ژیروسکوپ

CAMERA FOV

دوربین میدان دید

FOV RANGE (FIRST PERSON ONLY)

رنج میدان دید (فقط برای حالت اول شخص)

CAMERA FOV (TPP)

دوربین میدان دید (سوم شخص)

FOV RANGE (THIED PERSON ONLY)

رنج میدان دید (فقط برای حالت سوم شخص)

FOV

میدان دید

FOV (FPP)

میدان دید اول شخص

SOUND REMINDER

صدا هشدار دهنده که از دشمن به گوش می رسد.

SHOW SOUND LOCATION

نمایش مکان صدا (روی نقشه کوچک)

SHOW SOUND DIRECTION

نمایش جهت صدا (روی نقشه کوچک)

SHOW SOUND REMINDER IN THE MAIN HUD

نمایش صدای هشدار دهنده در هاد اصلی

SHOW SOUND REMINDER

صدای هشدار دهنده را نمایش بده

DO NOT SHOW SOUND REMINDER

صدای هشدار دهنده را نمایش نده