ابتدا در صفحه اول بازی روی پروفایل خود بزنید (بالا سمت راست).

سپس وارد در پنجره باز شده وارد قسمت بخش Basic بشوید و روی گزینه کپی روی UID خود بزنید.